Finanční výbor


Ing. Milan Štefanov
člen zastupitelstva města, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen Komise životního prostředí
E-mail: financnivybor@chomutov-mesto.cz

Finanční výbor je poradním, iniciativním a kontrolním orgánem, který Zastupitelstvo statutárního města Chomutov zřizuje dle ustanovení § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. Zákona o obcích (obecní zřízení).

Finanční výbor pracuje na základě vlastního plánu činnosti a dále plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo.

Finanční výbor plní především tyto úkoly:

 • podílí se na přípravě rozpočtu
 • sleduje plnění rozpočtu a projednává návrhy rozpočtových opatření tak, aby byl rozpočet města vyrovnaný
 • provádí kontroly hospodaření s finančními prostředky města z hlediska dodržování právních předpisů při hospodaření s majetkem města a i z hlediska hospodárnosti a účelnosti využívání majetku
 • vyjadřuje se k žádostem o příspěvky nebo půjčky z rozpočtu města
 • projednává zprávu o auditu a závěrečný účet města za uplynulý rok
 • vyjadřuje se k návratným finančním půjčkám a úvěrům
 • sleduje hospodaření s peněžními fondy města.

Finanční výbor se schází k jednání dle potřeby.

Termíny jednání FV

Jednání FV v roce 2021 se uskuteční vždy od 15 hodin

ve středu 24.02.    
ve středu 14.04. 
ve středu 09.06.
ve středu 08.09.
ve středu 10.11.
ve středu 08.12.

v zasedací místnosti č. 18 ul. ve Zborovské ul. čp. 4602.

Členové:

 • Ing. Milan Štefanov - předseda
 • Karel Lipmann
 • Mgr. Jan Mareš, MBA
 • Ing. Petra Matlachová Koníčková
 • Mgr. Milan Petrilák
 • Vlastimil Polívka
 • Filip Šimek
 • Mgr. Jaroslav Zahrádka
 • Libuše Zmátlová

Kontakty

Ing. Milan Štefanov člen zastupitelstva města, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen Komise životního prostředí stefanov@novysever.cz
Ing. Romana Matějková zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru 474 637 256 r.matejkova@chomutov.cz