Formuláře a žádosti - místní poplatek za komunální odpady

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za komunální odpady

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byl od roku 2018 zrušen.

Pro řešení případných pohledávek kontaktujte pracovníky správce poplatku nebo správce poplatku.

Historický přehled sazeb poplatku naleznete zde.

Neznáte svůj variabilní symbol pro úhradu poplatku za odpady? Můžete si jej vyhledat v NOVÉ miniaplikaci.

Na této stránce si můžete nechat zobrazit (vyhledat) svůj variabilní symbol pro poplatek za odpady podle obecně závazné vyhlášky, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Pro rok 2018 byl poplatek rozhodnutím zastupitelstva města z 12.12.2017 zrušen.

Číslo účtu: 19-0000626441/0100, Váš variabilní symbol pro platbu zjistíte zadáním rodného čísla. Upozornění: Každá osoba má svůj samostatný variabilní symbol, který je propojen na její rodné číslo. (př. 4 členná domácnost má 4 unikátní variabilní symboly).

!!! Vyhledávání dle rodného čísla není určeno pro zjištění variabilního symbolu u rekreačních objektů, bytů nebo rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (tuto informaci možno získat buď z předchozí platby, nebo dotazem na odboru ekonomiky Magistrátu města Chomutova, úsek správy místních poplatků a pokut /kontakty viz výše/).

Osobní údaje jsou chráněny v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Využitý osobní údaj ve formě rodného čísla není nijak archivován, stejně tak není archivováno použití aplikace k zjištění variabilního symbolu.