Formuláře a žádosti - místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

Informace o poplatku za lázeńský nebo rekreační pobyt Vám poskytne správce poplatku (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt.

Formuláře a vzory žádostí