Formuláře a žádosti - místní poplatek ze psů

Tiskopisy k daňovému řízení ve věcech místního poplatku ze psů

Místní poplatek ze psů

Informace o poplatku ze psů Vám poskytne správce poplatku (základní informace naleznete zde).

Úplné znění obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů.

Přehled sazeb poplatku ze psů naleznete zde.

Dnem 1.1.2011 byly zrušeny úlevy za kastraci a čipování.

Od 8.7.2011 je zavedeno trvalé osvobození psa převzatého z Městského útulku zřízeného městem Chomutov.

Oficiální internetové stránky: http://www.zoopark.cz/cs/psi-utulek

Provozuje Podkrušnohorský zoopark - kontakt: 474 651 080, psiutulek-chomutov@seznam.cz, Beethovenova 5407, Chomutov (za hřbitovem).

FAQ - Nejčastější dotazy:

Potřebuji přihlásit/odhlásit psa

Psi se přihlašují a odhlašují v budově Magistrátu, ul. Zborovská 4602, 2. patro, kancelář č. 212.

K přihlášení je nutno mít s sebou občanský průkaz a vědět údaje o psu (jméno, rasu, barvu, věk, číslo čipu popř. tetování, …).

K odhlášení psa stačí občanský průkaz a pokud máte veterinární potvrzení o úhynu psa, vezměte ho s sebou. Při odhlášení se vrací evidenční známka psa, pokud ji máte.

V případě, že chcete přihlášení nebo odhlášení psa učinit za jiného držitele psa, musíte mít od něj vlastnoručně podepsané zplnomocnění, ze kterého je jasně zřejmé, k jakému účelu má posloužit a kdo koho zplnomocňuje.

K přihlášení, k odhlášení nebo k oznámení změny u poplatku můžete využít i formuláře odboru uvedené v sekci formuláře.

Ztráta / poškození psí známky - potřebujeme novou

Dostavte se do kanceláře č. 212 ve 2. patře magistrátu, ul. Zborovská 4602, kde Vám bude:

- v případě ztráty po uhrazení částky 60 Kč a proti podpisu vydána nová známka.

- v případě poškození vydána proti podpisu nová známka zdarma (nutností je poškozenou známku vrátit).

 

Zveřejňujeme žádost maminek, kterou jsme obdrželi 10.11.2010

Všichni chovatelé a majitelé psů, velmi Vás prosíme!
Sbírejte vždy po svých psích miláčcích exkrementy! Nebuďte bezohlední, nenechávejte své miláčky opakovaně vykonávat jejich živočišnou potřebu na chodník, u hřiště, před školou, před vchodem do domu a různá jiná nevhodná místa. A když už se jim to povede, jejich výtvory vždy seberte a nenechejte je bez povšimnutí ležet. Děkujeme Vám.
Za maminy s dětmi, ale nejen za ně.

Formuláře a vzory žádostí

Přiznání k místnímu poplatku ze psů (DOCX 93,6 kB)
přihláška psa
Příloha k přiznání poplatku ze psů - čestné prohlášení - pes umístěný mimo bydliště (zahrada, atp.) (DOCX 86,3 kB)
oznámení jiného místa držení psa (zahrada, ustájení v kotci, ...) mimo adresu trvalého pobytu nebo sídla společnosti
Odhlášení psa z evidence (DOCX 86,4 kB)
formulář k ukončení poplatkové povinnosti
Žádost o vrácení přeplatku - místní poplatek ze psů (DOCX 88 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
žádost o vrácení přeplatku