Formuláře - Odbor rozvoje a investic

Žádost o vyjádření ke stavbě - FO (PDF 2 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o vyjádření ke stavbě - PO (PDF 615 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Podnět k pořízení regulačního plánu (DOC 50,5 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o vydání regulačního plánu (DOC 102 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o změnu územního plánu (DOC 112 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová