Formuláře - Odbor rozvoje a investic

Oddělení investic a dotací - formuláře

Žádost o vyjádření ke stavbě - FO (PDF 2 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o vyjádření ke stavbě - PO (PDF 615 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová

Oddělení úřad územního plánování - formuláře

Návrh na pořízení územního plánu - verze WORD (DOCX 20,8 kB), Vložil(a): David Guske
Návrh na pořízení územního plánu - verze PDF (PDF 478 kB), Vložil(a): David Guske
Podnět k pořízení regulačního plánu - verze WORD (DOC 50,5 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Podnět k pořízení regulačního plánu - verze PDF (PDF 307 kB), Vložil(a): David Guske
Žádost o vydání regulačního plánu - verze WORD (DOC 81,5 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
Žádost o vydání regulačního plánu - verze PDF (PDF 334 kB), Vložil(a): David Guske

Vzory pro uplatnění námitky k návrhu územního plánu nebo jeho změny

fyzická osoba - verze WORD (DOCX 12,8 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba - verze PDF (PDF 399 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba podnikající - verze WORD (DOCX 13 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba podnikající - verze PDF (PDF 401 kB), Vložil(a): David Guske
právnická osoba - verze WORD (DOCX 13 kB), Vložil(a): David Guske
právnická osoba - verze PDF (PDF 404 kB), Vložil(a): David Guske

Vzory pro uplatnění připomínky k návrhu územního plánu nebo jeho změny

fyzická osoba - verze WORD (DOCX 12,7 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba - verze PDF (PDF 399 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba podnikající - verze WORD (DOCX 12,9 kB), Vložil(a): David Guske
fyzická osoba podnikající - verze PDF (PDF 401 kB), Vložil(a): David Guske
právnická osoba - verze WORD (DOCX 12,9 kB), Vložil(a): David Guske
právnická osoba - verze PDF (PDF 404 kB), Vložil(a): David Guske