Formuláře - registr řidičů

Žádost o odečet bodů (PDF 312 kB), 29.8.2012, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o vrácení ŘP - trest (DOC 107 kB), 5.9.2011, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Určeno pro žadatele, kterým byl odebrán řidičský průkaz ve správním či soudním řízení
Žádost o vrácení řidičského průkazu - 12 bodů (DOC 106 kB), 5.9.2011, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Určeno pro žadatele, kterým byl odebrán řidičský průkaz po dosažení hranice 12 bodů
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (PDF 121 kB), 9.10.2012, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
interaktivní formulář
Žádost o vydání řidičského průkazu (DOC 21,5 kB), 10.8.2017, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Oznámení o vzdání se práva na řidičské oprávnění (DOC 114 kB), 3.7.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Žádost o vydání paměťové karty řidiče do digitálního tachografu (XLS 43,5 kB), 7.8.2017, Vložil(a): vimr
Žádost o vydání karty řidiče vč. pravidel nakládání s ní a práv a povinností řidiče
Potvrzení lékaře pro řidiče nad 60 let (DOC 51 kB), 3.7.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.
Posudek lékaře pro řidiče podle §87 odst.1 zákona č. 361/2000 Sb. (DOC 28,5 kB), 3.7.2008, Vložil(a): Bc. Radek Vimr, DiS.