Hrušovany

Zastupitelstvo obce Hrušovany vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 17.6.2010 Územní plán Hrušovany s účinností od 6.8.2010. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Hrušovany včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Hrušovany a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

         Dále je   Územní plán  Hrušovany uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.