Informace krizového charakteru

Aktuální informace o charakteru možného ohrožení,o připravovaných opatřeních k ochraně obyvatelstva a krizovém řízení získáte na:

Magistrát města Chomutova
Odbor kancelář tajemníka - úsek krizového řízení
Zborovská 4602
430 28 Chomutov

Telefonní číslo: +420 474 637 192
+420 474 637 280

Aktuální informace, poznatky v oblasti ochrany obyvatelstva a opatření k ochraně a vzájemné pomoci je možno získat na internetové stránkách:

pkr.kr-ustecky.cz pro území Ústeckého kraje
www.emergency.cz portál krizového řízení České republiky
www.hzscr.cz Rady a služby – mimořádné situace“ nebo „hasičský záchranný sbor – odkazy