Informativní mapa uzavírek

Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na dlouhodobé a krátkodobé. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.

Informace o parkovacích plochách naleznete zde.

Přehled uzavírek

KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE  úplná

Farmářské trhyDLOUHODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO
III/2524 u napojení sjezdových ramen ze silnice I/13 částečná oprava mostu ev. č. 13-038.3 SMP CZ a.s.

I/13 u areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova částečná realizace stavebního objektu "SO 253 Mostní eskáda" Ústecký kraj EUROVIA CS, a.s.

04.01.2021

31.12.2021

ALFONSE MUCHY úplná přeložka vodovodu + rekonstrukce komunikace Ústecký kraj HERKUL a.s.

15.06.2020

04 / 2022

ARBESOVA, PARTYZÁNSKÁ úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s.

2022

BLATENSKÁ I. etapa částečná rekonstrukce plynovodu GasNet, s.r.o. TIMA, spol. s r.o. 2022

HÁLKOVA rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. 2022

LIPSKÁ částečná rekonstrukce veřejného osvětlení + rekonstrukce chodníku Statutární město Chomutov ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

30.11.2021

MORAVSKÁ (křižovatka) úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. 2022
MORAVSKÁ (křižovatka) úplná rekonstrukce plynovodu GasNet, s.r.o. 2022
MORAVSKÁ (křižovatka) úplná rekonstrukce topného kanálu 2022
MORAVSKÁ (křižovatka) úplná rekonstrukce křižovatky Statutární město Chomutov 2022
MOSTECKÁ, KLOSTERMANNOVA POZOR na vozidla v protisměru výstavba rodinného domu v ulici Klostermannova 01.12.2020 01.08.2022
POTOČNÍ - Nové Spořice rekonstrukce vodovodu Severočeská vodárenská společnost a.s. 2022
RESSLOVA úplná rekonstrukce ulice Statutární město Chomutov 2022
ŠKOLNÍ II. etapa částečná rekonstrukce plynovodu GasNet, s.r.o. TIMA, spol. s r.o. 2022

Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.

Poslední aktualizace dat 04.01.2022