Informativní mapa uzavírek

Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na dlouhodobé a krátkodobé. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.

Informace o parkovacích plochách naleznete zde.

Přehled uzavírek

KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO


DLOUHODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO
I/13 u areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova částečná realizace stavebního objektu "SO 253 Mostní eskáda" Ústecý kraj EUROVIA CS, a.s.

04.01.2021

31.12.2021

I/13 v úseku od odbočky k Zooparku po okružní křižovatku u obchodní zóny Otvice částečná oprava komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR

01.04.2021

30.06.2021

ALFONSE MUCHY úplná rekonstrukce komunikace Ústecký kraj HERKUL a.s.

15.06.2020

30.06.2021

ALFONSE MUCHY - ZADNÍ VINOHRADY x VÍTĚZSLAVA NEZVALA částečná výstavba kruhového objezdu Ústecký kraj HERKUL a.s.

11.01.2021

30.06.2021

ČERNÝ VRCH  částečná výstavba optické sítě CC INTERNET s.r.o.

JIRÁSKOVA u DDM úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s.

KAMENNÁ, ŠKOLNÍ PĚŠINA, ZAHRADNÍ částečná výstavba optické sítě GRAPE SC, a.s.

MARIE PUJMANOVÉ, CIHLÁŘSKÁ, VRCHLICKÉHO částečná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.

I. etapa

08.06.2020

IV. etapa

31.05.2021

MAROLDOVA, PŘEMYSLOVA úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. Metrostav a.s.
MORAVSKÁ, KOPERNÍKOVA úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.
MOSTECKÁ, KLOSTERMANNOVA POZOR na vozidla v protisměru výstavba rodinného domu v ulici Klostermannova 01.12.2020 01.12.2021
NA PŘÍKOPECH úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.
18.03.2021 31.08.2021

NA PŘÍKOPECH I., II. etapa

úplná obnova povrchu vozovky Statutární město Chomutov
NEMOCNICE (Haškova, Kochova, Maxima Gorkého, Pionýrů, Spořická) částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
PALACKÉHO (Karolíny Světlé, Poděbradova, Rokycanova, Školní) částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
POD LESEM, VE STRÁNI úplná

rekonstrukce vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a.s. Metrostav a.s.
PŘÍSEČNICKÁ II. etapa částečná

výstavba optické sítě

CETIN a.s.
PŘÍSEČNICKÁ II. etapa úplná

rekonstrukce ulice

Statutární město Chomutov
ŠKOLNÍ II. a III. etapa částečná

rekonstrukce plynovodu

GasNet, s.r.o. REVIS - Praha, spol. s r.o.
VINOHRADY  částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
WOLKEROVA úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.

WOLKEROVA úplná obnova povrchu vozovky Statutární město Chomutov

Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.

Poslední aktualizace dat 05.03.2021