Informativní mapa uzavírek

Níže přinášíme jednoduchý přehled uzavírek ve městě v mapové a textové podobě. Uzavírky jsou rozděleny dle délky trvání na dlouhodobé a krátkodobé. V textové podobě jsou seřazeny abecedně dle názvu ulice.

Informace o parkovacích plochách naleznete zde.

Přehled uzavírek

KRÁTKODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO
mezi kruhovým objezdem u prodejny LIDL (ulice Jirkovská) a silnicí I/13 částečná

umístění svodidel

COLAS CZ, a.s.
NÁMĚSTÍ 1. MÁJE úplná

Farmářské trhy

(každá druhá sobota vždy do 8 do 12 hodin)

17.04.2021

13.11.2021

NÁMĚSTÍ 1. MÁJE částečná

Italské trhy

03.05.2021

07.05.2021

U MĚSTSKÝCH MLÝNŮ úplná

Farmářské trhy

(vždy od 8 do 12 hodin)

27.11.2021

11.12.2021

27.11.2021

11.12.2021


DLOUHODOBÉ UZAVÍRKY

ULICE /
LOKALITA
TYP UZAVÍRKY DŮVOD OBJEDNATEL / INVESTOR ZHOTOVITEL OD DO
III/2524 u napojení sjezdových ramen ze silnice I/13 částečná oprava mostu ev. č. 13-038.3 SMP CZ a.s.

I/13 u areálu Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova částečná realizace stavebního objektu "SO 253 Mostní eskáda" Ústecý kraj EUROVIA CS, a.s.

04.01.2021

31.12.2021

I/13 v úseku od odbočky k Zooparku po okružní křižovatku u obchodní zóny Otvice částečná oprava komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR COLAS CZ, a.s.

01.04.2021

30.06.2021

ALFONSE MUCHY úplná rekonstrukce komunikace Ústecký kraj HERKUL a.s.

15.06.2020

30.06.2021

ALFONSE MUCHY - ZADNÍ VINOHRADY x VÍTĚZSLAVA NEZVALA částečná výstavba kruhového objezdu Ústecký kraj HERKUL a.s.

11.01.2021

30.06.2021

BEZRUČOVA úplná

výměna kabelů NN a sloupů

ČEZ Distribuce, a.s.

ELEKTROMONTÁŽE ROUČEK s.r.o.
BEZRUČOVA úplná

rekonstrukce lávky u tenisových kurtů

ČERNÝ VRCH  částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.

ČERNÝ VRCH  částečná výstavba optické sítě T-Mobile Czech Republic a.s. BOHEMIATEL, s.r.o.

DŘÍNOVSKÁ, KYJICKÁ, 17. LISTOPADU

částečná, úplná rekonstrukce topného kanálu ACTHERM Distribuce s.r.o.
FARSKÉHO (mezi Armabetonem a OC Chomutovka) úplná oprava horkovodního potrubí v kolektoru Mostecká Montážní a.s. 30.08.2021
HAŠKOVA, PIONÝRŮ částečná, úplná rekonstrukce topného kanálu ACTHERM Distribuce s.r.o.

JIRÁSKOVA u DDM úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.

13.04.2021

30.09.2021

KAMENNÁ, ŠKOLNÍ PĚŠINA, ZAHRADNÍ částečná výstavba optické sítě GRAPE SC, a.s.

MARIE PUJMANOVÉ, CIHLÁŘSKÁ, VRCHLICKÉHO částečná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.

I. etapa

08.06.2020

IV. etapa

31.05.2021

MAROLDOVA, PŘEMYSLOVA úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. SMI-ČR s.r.o. 10.05.2021 13.08.2021
MORAVSKÁ (Koperníkova, Londýnská) úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.
MORAVSKÁ (Jezerní, Jeseninova, Londýnská) částečná, úplná rekonstrukce plynovodu

GasNet, s.r.o.

MOSTECKÁ, KLOSTERMANNOVA POZOR na vozidla v protisměru výstavba rodinného domu v ulici Klostermannova 01.12.2020 01.12.2021
NA PŘÍKOPECH úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.
18.03.2021 31.08.2021

NA PŘÍKOPECH I., II. etapa

úplná obnova povrchu vozovky Statutární město Chomutov 31.08.2021
NEMOCNICE (Haškova, Kochova, Maxima Gorkého, Pionýrů, Spořická) částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
PALACKÉHO (Karolíny Světlé, Poděbradova, Rokycanova, Školní) částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
POD LESEM, VE STRÁNI úplná

rekonstrukce vodovodu

Severočeská vodárenská společnost a.s. SMI-ČR s.r.o.
PŘÍSEČNICKÁ II. etapa částečná

výstavba optické sítě

CETIN a.s.
PŘÍSEČNICKÁ II. etapa úplná

rekonstrukce ulice

Statutární město Chomutov 10.05.2021 13.08.2021
ŠKOLNÍ II. a III. etapa (Vikové-Kunětické, Vodních staveb, Palackého) částečná

rekonstrukce plynovodu

GasNet, s.r.o. REVIS - Praha, spol. s r.o.
VINOHRADY  částečná

výstavba optické sítě

CC INTERNET s.r.o.
VINOHRADY  částečná

výstavba optické sítě

T-Mobile Czech Republic a.s.
VODNÍ částečná

oprava koryta říčky Chomutovky

TRANS-REGION-STAV s.r.o. 21.04.2021 31.07.2021
WOLKEROVA úplná rekonstrukce vodovodu a kanalizace Severočeská vodárenská společnost a.s. LAMA GROUP s.r.o.

10.05.2021

31.08.2021

WOLKEROVA úplná obnova povrchu vozovky Statutární město Chomutov

31.08.2021

ZDEŇKA ŠTĚPÁNKA - sídliště úplná rekonstrukce komunikací Statutární město Chomutov PETROM STAVBY, a.s.

Všechny výše uvedené termíny jsou předpokládané, skutečný termín provedení se může lišit v návaznosti na aktuální harmonogram zhotovitele.

Poslední aktualizace dat 04.05.2021