Ing. Martin Bocian

člen zastupitelstva města, člen Kontrolního výboru, člen Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
NOVÝ SEVER

Kontakty