Ing. Milan Štefanov

člen zastupitelstva města, předseda Finančního výboru a Investiční komise, člen Komise životního prostředí
NOVÝ SEVER

E-mail: stefanov@novysever.cz

Kontakty