Ing. Pavel Tůma

člen rady města, člen Komise majetkové a likvidační
ANO 2011

Kontakty