Ing. Romana Matějková

zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru

E-mail: r.matejkova@chomutov.cz
Telefon: 474 637 256
  • sestavuje návrh rozpočtu, kontroluje a vyhodnocuje čerpání rozpočtu          
  • sestavuje návrh závěrečného účtu        
  • navrhuje rozpočtová opatření a po schválení v ZM, případně RM, zajišťuje jejich realizaci a evidenci        
  • zpracovává návrh na finanční vypořádání se státním rozpočtem, sleduje nakládání s finančními prostředky peněžních fondů        
  • zpracovává finanční analýzy        
  • předkládá návrh na přezkum hospodaření města auditorem        
  • zajišťuje finanční hospodaření příspěvkových organizací       
  • v součinnosti s odvětvovými odbory a řediteli příspěvkových organizací města zabezpečuje rozborovou činnost finančního hospodaření
  • předkládá krajskému úřadu údaje potřebné pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu, pro průběžné hodnocení státního rozpočtu a pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu

Kontakty