Ing. Zdeňka Peroutková

řešení podnětů, stížností, provádění kontrol, tajemnice Kontrolního výboru

E-mail: z.peroutkova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 448

Kontakty