JUDr. PhDr. Josef Marcel

člen zastupitelstva města, člen Kontrolního výboru, člen Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj
Občanská demokratická strana

Kontakty