Karel Lipmann

člen rady města, člen Finančního výboru, člen Komise sociální
NOVÝ SEVER

Kontakty