Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj


PaedDr. Jan Micka
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Výboru pro národnostní menšiny
E-mail: komise-kultura@chomutov-mesto.cz

 

 

POZVÁNKA

NA JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ  

 

Pravidla pro dotační politiku města naleznete ZDE.

Členové komise

 • PaedDr. Jan Micka - předseda komise
 • Mgr.Valentina Klimešová,
 • Ing. Bc. Daniel Valuška,
 • Filip Šlampa,
 • Magda Martincová,
 • Marie Svatošová,
 • Mgr. Jana Pézrová,
 • Lothar Lorenc,
 • JUDr.PhDr. Josef Marcel,
 • Mgr. Jan Rödling,
 • Alena Katela,
 • Jiří Šnábl,
 • Ing. Pavel Škorpil

  DEN: středa 24. 2. 2021 od 16:00 hodin

  MÍSTO KONÁNÍ: Radnice, 1. patro – místnost č. 13 (zasedací místnost   zastupitelstva)

  PROGRAM:

  1. Zahájení jednání a schválení programu
  2. Kontrola usnesení
  3. Informace předsedy a tajemnice komise (informace z RM, došlá pošta)
  4. Hodnocení žádostí o dotace
  5. Usnesení
  6. Různé, diskuze

   

Kontakty

Radka Skočdopolová kultura a propagace města 474 637 433 r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz