Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj


PaedDr. Jan Micka
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj
E-mail: komise-kultura@chomutov-mesto.cz

 

 

POZVÁNKA

NA JEDNÁNÍ KOMISE PRO KULTURU, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ  

DEN: středa 23. 10. od 15:30 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Radnice, 1. patro – zasedací místnost č. 28 (kuchyňka)

PROGRAM:

 1. Zahájení jednání a schválení programu
 2. Kontrola usnesení
 3. Informace předsedy a tajemnice komise (informace z RM, došlá pošta)
 4. Projednání možných změn v dotačních titulech – hodnotící kritéria a tabulky, výše uznatelných nákladů
 5. Usnesení
 6. Různé - diskuze

Pravidla pro dotační politiku města naleznete ZDE.

Členové komise

 • PaedDr. Jan Micka - předseda komise
 • Mgr.Valentina Klimešová,
 • Bc. Daniel Valuška,
 • Filip Šlampa,
 • Magda Martincová,
 • Marie Svatošová,
 • Mgr. Jana Pézrová,
 • Lothar Lorenc,
 • JUDr.PhDr. Josef Marcel,
 • Mgr. Jan Rödling,
 • Alena Katela,
 • Jiří Šnábl,
 • Pavel Škorpil

Kontakty

Radka Skočdopolová kultura a propagace města 474 637 433 r.skocdopolova@chomutov-mesto.cz