Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj


PaedDr. Jan Micka
člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj
E-mail: komise-kultura@chomutov-mesto.cz

Jednání komise se bude konat dne 27. 2. a 28. 2. 2019 od 15:30 hodin

PROGRAM:

1.      Zahájení a schválení programu

2.      Kontrola usnesení

3.      Informace předsedy a tajemnice komise (informace z RM, došlá pošta)

4.      Hodnocení žádostí o dotaci dle Zásad poskytování dotací z rozpočtu SMCH

5.      Usnesení

6.      Různé - diskuze

 

 

 

Pravidla pro dotační politiku města naleznete ZDE.

Členové komise

 • PaedDr. Jan Micka - předseda komise
 • Mgr.Valentina Klimešová,
 • Bc. Daniel Valuška,
 • Filip Šlampa,
 • Magda Martincová,
 • Marie Svatošová,
 • Mgr. Jana Pézrová,
 • Lothar Lorenc,
 • JUDr.PhDr. Josef Marcel,
 • Mgr. Jan Rödling,
 • Alena Katela,
 • Jiří Šnábl,
 • Pavel Škorpil

Kontakty

Lucie Hlivková tajemnice Komise pro kulturu, kreativitu a komunitní rozvoj 722 435 732 l.hlivkova@chomutov-mesto.cz