Komise pro sportovní a volnočasové aktivity


Stanislav Mikšovic
člen rady města, předseda Komise pro sportovní a volnočasové aktivity
E-mail: komise-sport@chomutov-mesto.cz

Komise se zabývá dotační politikou města pro oblast sportu a volného času:

 • Příprava dotačních programů
 • Hodnocení žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu města
 • Iniciace změn v pravidlech pro poskytování dotací v reakci na dění v této oblasti
 • Plnění úkolů a zpracovávání podnětů zadaných RSMCH

Zásady pro poskytování dotací naleznete ZDE.

NÁVRH PROGRAMU JEDNÁNÍ 23. ledna 2019 od 15:30 hodin:

 1. Zahájení jednání a schválení programu
 2. Seznámení s prací komise     
 3. Jednací řád komisí rady města
 4. Organizace a četnost jednání
 5. Zásady poskytování dotací z rozpočtu SMCH
 6. Dotační programy v oblasti sportu a volnočasových aktivit pro rok 2019
 7. Určení zástupce předsedy komise
 8. Posouzení žádostí o poskytnutí dotace z dotačního programu Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2019

 

Členové komise

 • Stanislav Mikšovic - předseda komise

Kontakty

Ing. Vladimíra Bocianová zástupce vedoucí; tajemnice Komise pro sportovní a volnočasové aktivity 474 637 489 v.bocianova@chomutov-mesto.cz
Statut Komise pro sportovní a volnočasové aktivity Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová