Komise životního prostředí


Jiří Weber
člen rady města, předseda Komise životního prostředí
E-mail: komise-zivotniprostredi@chomutov-mesto.cz

Komise životního prostředí posuzuje problémy  související s oblastí přírody a vlivu člověka na ni. V popisu práce má především udržování čistoty města, správu odpadového hospodářství, kvalitu veřejné zeleně a posuzování dopadů investičních záměrů na ŽP ve městě. Významnou součástí její agendy tvoří podněty zaslané občany i organizacemi vedoucí k zlepšení ŽP obce.

Členové komise

  • Jiří Weber - předseda komise
  • Filip Šimek
  • dipl.technik
  • Ing. Milan Štefanov
  • Pavla Koníčková
  • Stanislav Němec
  • Bc. Daniel Havelka
  • Mgr. Iva Lhotáková
  • Jaroslav Říha
  • Ing. Tomáš Trávníček

Kontakty

Ing. Irena Netušilová odpadové hospodářství města, kompostéry, černé skládky, tajemnice Komise životního prostředí, kancelář č. 217 474 637 937 i.netusilova@chomutov.cz