Koronavirus – informace

Poslední aktualizace dat: 23.09.2020

V OKRESE CHOMUTOV BYLO CELKEM POTVRZENO 174 PŘÍPADŮ NÁKAZY ONEMOCNĚNÍM Covid-19. AKTUÁLNĚ JE 67 NEMOCNÝCH.

Aktuální informace

ŠKOLSTVÍ  |  SPORT  |  KULTURA  |  ZDRAVOTNICTVÍ  |  ÚŘADY  |  OBŘADY  |  DOPRAVA

Obecné informace

 • Od 18.9.2020 se budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. (s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí)
 • Od 10.09.2020 je nošení roušek povinné ve vnitřích prostorách budov. 
 • Od 01.09.2020 jsou roušky povinné v zařízeních zdravotních a sociálních služeb, ve veřejné dopravě, na úřadech či ve volebních místnostech. Kapacita hromadných akcí zůstává stejná, na vnitřní akce nad 100 osob však bude vstup pouze s rouškou.
 • Na veřejně dostupných místech mohou lidé pobývat nejvýše v počtu JEDNOHO TISÍCE osob.
 • Restaurační a ubytovací zařízení mohou být otevřena také mezi 23. a 6 hodinou.
 • Mohou se pořádat organizované tréninky profesionálních i amatérských sportovců s účastí do 1000 osob.
 • Konat se mohou hromadné akce ve venkovních i vnitřních prostorách s účastí maximálně 1000 osob.
 • Osoby samostatně výdělečně činné, které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dětmi či hendikepovanými mohou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR požádat o ošetřovné. Žádost včetně příloh a bližších informací naleznete na webových stránkách MPOČR.
 • V případě potřeby lékařského vyšetření můžete využít služeb virtuální kliniky, která až 60 % běžných zdravotních problémů vyřeší s pacienty online z pohodlí a bezpečí jejich domova. Více informací najdete tady

Chomutovsko si pomáhá

Potřebujete pomoci a nebo pomoc nabízíte? 

Prostřednictvím koordinátorů propojujeme zaregistrované dobrovolníky a vysíláme je ke konkrétním žádostem o pomoc. Rozvoz potravin a léků, venčení mazlíčků, výroba ochranných roušek, nebo vzdělávání na dálku – to je pomoc, kterou každý z nás může potřebovat. Ukažme si, co dobrého v nás je. Na webových stránkách www.chomutopomaha.cz se můžete zaregistrovat jako dobrovolník, který nabízí svou pomoc ostatním, nebo jako jako ten, který pomoc druhých potřebuje. Navíc tam najdete spoustu užitečnách informací a odkazů.

Facebooková skupina CHOMUTOVSKO SI POMÁHÁ

Důležité kontakty

Krajská hygienická stanice Ústí nad Labem zřídila pro informativní účely telefonní linku na čísle 736 233 176, která slouží převážně lidem, kteří se vrátili z rizikových oblastí, přišli do styku s nakaženými nebo vykazují jakékoli příznaky onemocnění Covid-19. Dále je možné využít infolinku 1212.

Více informací naleznete zde:

Školství

 • Základní školy jsou od 1.9.2020 otevřeny všem žákům. 
 • Základní školy jsou od 11.05.2020 zpřístupněny žákům 9. tříd pro individuální přípravu k přijimacímu řízení. Od 25.05.2020 jsou otevřeny 1. stupně ZŠ.
 • Střední školy, vyšší odborné školy a konzervatoře jsou od 08.06.2020 zpřístupněny všem studentům.
 • Vysoké školy jsou od 11.05.2020 otevřeny pro studenty všech ročníků. Pouze ale pro případy individuální výuky.
 • Mateřské školy a dětské skupiny jsou otevřeny od pondělí 18.05.2020.
 • Středisko volného času Domeček a Základní umělecká škola T. G. Masaryka jsou od otevřeny. Ve skupinách mohou být děti v maximálním počtu 15 účastníků.
 • Rodiče dětí mladších 10 let s nimi mohou zůstat doma a čerpat ošetřovné, které jím potvrdí příslušná škola. Více informací se dozvíte zde.

Sport

Sportoviště, veřejná hřiště a volnočasové areály jsou otevřeny. Počet sportujících nesmí přesáhnout 1000 osob.

Kultura

Městské informační centrum je v plném provozu. 

Kino svět je otevřeno.

Kompenzace za neuskutečněná filmová představení a nerealizované lekce výukových kurzů v Oddychovém a relaxačním centru Aquasvět bude provedena po ukončení platnosti mimořádných opatření.

Zdravotnictví

Město Chomutov prosí všechny své občany, aby důkladně zvážili návštěvu polikliniky a lékařů a navštívili je pouze v nezbytně nutných případech. 

Odběrové testovací místo v Nemocnici Chomutov je otevřeno každý den od 8 do 12 hodin, přičemž první hodina je vyhrazena pouze lidem, kteří jsou na testování objednáni z preventivních důvodů např. při hospitalizaci či plánované operaci. Samoplátci se zde také mohou nechat otestovat, cena jednoho testu je 1674 Kč.

Úřady

Úřady fungují bez omezení, vstup umožněn pouze osobám se zakrytým nosem a ústy.  

Obřady

Mohou se konat svatby a bohoslužby s účastí do 1000 osob. Při účasti nad 100 osob je povinnost mít zakrytý nos a ústa. 

Veřejná doprava

MHD jezdí v Chomutově i v Jirkově ve standardním režimu. Nástup je umožněn pouze předními dveřmi a platí běžný ceník jízdného.

Jak se preventivě chránit proti nákaze COVID-19 

Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní,
 • dodržovat základní hygienická pravidla,
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi,
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob,
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál),
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

Prevence proti nákaze koronavirem; zdroj: MZ ČR

Jak postupovat při podezření na nákazu koronavirem

V případě, že budete mít obavy o svůj zdravotní stav související s novým koronavirem, je třeba, abyste TELEFONICKY kontaktovali svého obvodního lékaře, krajskou hygienickou stanici (736 233 176, 704 829 502, 703 365 986) nebo v nejkrajnějším případě využili tísňové linky 112, kde Vám budou poskytnuty informace o dalším postupu v závislosti na zjištěných skutečnostech.

Do doby než získáte více informací o dalším postupu dodržujte pravidla karantény:

 • zůstaňte doma,
 • izolujte se od ostatních členů vaší domácnosti,
 • kryjte si ústa a nos při kašli a kýchání jednorázovým kapesníkem nebo předloktím,
 • myjte si ruce často a důkladně mýdlem a vodou po dobu nejméně 20 sekund,
 • nesdílejte s ostatními členy rodiny domácí potřeby, lůžkoviny apod.,
 • prádlo perte odděleně od ostatních nejméně na 60°C,
 • sledujte příznaky u sebe a u členů vaší domácnosti.

Infolinky ZP; zdroj: SZÚ

Co byste měli vědět o koronaviru