Křimov

Zastupitelstvo obce Křimov schválilo Územní plán obce Křimov dne 26.1.2006 s účinností od 23.2.2006. Územní plán obce Křimov je k nahlédnutí na obecním úřadě v Křimově, na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.