Bc. Daniela Helešicová, DiS.

terénní sociální pracovník; problematika domácího násilí, týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, kancelář č. 113

E-mail: d.helesicova@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 160
Mobil: 727 808 500

Kontakty