Masopustní průvod Podkrušnohorského zooparku (10.2.2018)