Mgr. Valentina Klimešová

členka zastupitelstva města, členka Kontrolního výboru, členka Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, členka Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost
ANO 2011

Kontakty