Místo

Zastupitelstvo obce Místo schválilo Územní plán obce Místo dne 15. 6. 2006. Územní plán obce Místo je k nahlédnutí na obecním úřadě v Místě, Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.