Nařízení města

NAŘ 1/2011 o vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí 4.3.2011, Vložil(a): Mgr. Anna Brzobohatá
-tento dokument byl vydán v souladu s ustanovením § 27 odst. 5 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů