Návody a postupy v poplatkovém řízení (link)

Informace k místním poplatkům a ostatním daňovým platbám

Důležité informace k místním poplatkům naleznete v oddíle Návody a postupy v poplatkovém a daňovém řízení.