Objednání na úřad - Odbor dopravních a správních činností - CESTOVNÍ DOKLADY

Telefonní číslo pro SMS objednání na úřad: +420 736 350 734

  • Pro objednání na náš magistrát je třeba zaslat jen 2 SMS. V první si na výše uvedeném čísle rezervujete čas návštěvy, druh úkonu a jeho počet (např. A je žádost o pas pro 1 dítě 0-15 roků, A3 je žádost o pasy celkem pro 3 děti 0-15 roků, atd.) Ve druhé SMS potvrdíte (odmítnete) zaslanou nabídku konkrétního času obsluhy a to buď opět na výše uvedené číslo a nebo formou odpovědi na číslo, ze kterého Vám byla zaslána nabídka systému (5030).
  • V SMS můžete užívat velká i malá písmena vč. diakritiky, důležité je jen oddělit znaky alespoň 1 mezerou.
  • Vaše první SMS musí začínat DOK = znak adresy agendy cestovních dokladů, druhá SMS, kterou potvrzujete (odmítáte) zaslanou nabídku, již označení DOK obsahovat nemusí.

Vzory SMS pro rezervaci:

DOK REZ A2 2402 1035   (= na úsek pasů; pasy pro dvě děti 0-15 roků)

tučně - povinné parametry, netučně - nepovinné parametry

Znaky AGEND

DOK – oddělení správních činností (ODaSČ) – žádosti o cestovní doklad, tedy PAS

Znaky PŘÍKAZŮ

REZ - rezervace termínu návštěvy
ANO (NE) - potvrzení, nebo odmítnutí navreného termínu návštěvy
STO - storno – zrušení naplánovaného termínu návštěvy

Znaky ÚKONŮ pro příkaz REZ

A - Pas 0-15 roků (do 30 dnů) + RL +OP zákonný zást. + 100,-Kč
B - Pas 0-15 roků (do 5 prac. dnů) + RL + OP zákonný zást. + 1000,-Kč
C - Pas 15-18 roků (do 30 dnu) +OP +OP Zákonný zást. +600Kc
D - Pas 15 -18 roků (do 5 prac. dnů) + RL + OP zákonný zást. + 3000,-Kč
E - Pas nad 18 roků (do 30 dnu) +OP +600Kc
F - Pas nad 18 let (do 5 prac. dnů) + OP + 3000,-Kč
G - převzetí dokladu (pasu)
I -  Pas 0-15 roků do 24h s vyzvednutím na MVČR (Praha) + RL +OP zák.zast. + 2000Kč
J -  Pas 15-18 roků do 24h s vyzvednutím na MVČR (Praha) + OP +OP zák.zast. + 6000Kč
K -  Pas nad 18 roků do 24h s vyzvednutím na MVČR (Praha) + OP + 6000Kč

Budete-li chtít rezervovat např. termín pro vystavení jednoho cestovního dokladu pro jedno dítě, do zprávy napište odpovídající znak 1x (tvar SMS pak bude DOK REZ A), pro dva cestovní doklady (např. pro dvě děti) napište odpovídající znak a číslo udávající počet úkonů (tvar SMS pak bude DOK REZ A2), atd......

Nepovinné parametry v SMS

2402 - datum, na kdy rezervaci požaduji, zde je to 24. únor
1035 - čas požadované rezervace, zde je o 10hod a 35min.

Příklad SMS:

1) Chci si vyzvednout zhotovený doklad (nerozlišuje se PAS či OP): DOK REZ G 0806 0845

Do 2 minut obdržíte v SMS návrh přesného času a dne (v případě obsazeného termínu nejbližší úřední den) podle počtu lidí, kteří se již objednali před Vámi v tomto vzorovém textu:

Navrh terminu: 08.06.2015 09:00. Souhlasite?

2) Vyhovuje-li Vám nabídka, odešlete na stejné číslo či formou odpovědi druhou SMS ve tvaru: ANO (NE = nevyhovuje)

Na odpověď máte až 15 minut, po tuto dobu je Vám čas rezervován. Pokud odpovíte kladně (ANO), „Systém“ Vám potvrdí rezervaci tímto vzorovým textem:

DOK, vyvolavaci cislo: 50, cislo rezervace 39296412, Misto: MMCH Zbor., prizemi, prep. 3 a 4, Termin: 08.06.2015 - 09:00, Prevzeti dokladu. (pozn. Tuto SMS zprávu doporučujeme uložit resp. nemazat z telefonu, neboť se budete u přepážky prokazovat v ní uvedeným kontrolním číslem)

3) Chci stornovat již objednaný termín: pošlete SMS ve tvaru DOK STO a číslo Vaší rezervace tj. např. DOK STO 39296412 na číslo +420 736 350 734. Storno rezervace lze provést i přes webové stránky.

Obecná doporučení uživatelům e-služby:

  • Můžete se objednat až 14 dní předem. Naše služba funguje shodně i přes e-mail.
  • Registrovaní uživatelé Portálu občana mohou rezervace provádět i e-mailem, který byl zadán při registraci na Portál.
  • Při návštěvě magistrátu sledujte displej nad příslušným číslem dveří; zde v příkladu je užito „volané č. 14“).
  • Svoji návštěvu urychlíte zaplacením namístě - platební kartou (jakákoliv užívaná v ČR).
  • Senioři, popř. invalidé se mohou se objednat na INFORMAČNÍM SERVISU (přízemí budovy).

Nabízená elektronická služba je z d a r m a , resp. podle Vašeho aktuálního tarifu za odesílané SMS.
Poskytovatelem služby je Statutární město Chomutov,


Technickým poskytovatelem je T-Soft, Praha, help desk: hotlinemmch@tsoft.cz
Přejeme Vám mnoho spokojenosti i s e-službami Magistrátu města Chomutov !