Objednání na úřad - Odbor dopravních a správních činností - REGISTR VOZIDEL

Telefonní číslo pro SMS objednání na úřad: +420 736 350 734

  • Pro objednání na náš magistrát je třeba zaslat jen 2 SMS. V první si na výše uvedeném čísle rezervujete čas návštěvy, druh úkonu a jeho počet (např. B je žádost o registraci vozidla, C2 je žádost o vydání dvou dokladů k vozidlu, atd.) Ve druhé SMS potvrdíte (odmítnete) zaslanou nabídku konkrétního času obsluhy a to buď opět na výše uvedené číslo a nebo formou odpovědi na číslo, ze kterého Vám byla zaslána nabídka systému (5030).
  • V SMS můžete užívat velká i malá písmena vč. diakritiky, důležité je jen oddělit znaky alespoň 1 mezerou.
  • Vaše první SMS musí začínat OD = znak adresy agendy registru silničních vozidel, druhá SMS, kterou potvrzujete (odmítáte) zaslanou nabídku, již označení OD obsahovat nemusí.

Vzory SMS zpráv pro rezervaci:

OD REZ B 2406 1030    (=tato SMS znamená, že žádáte o registraci jednoho vozidla, dne 24.6., v 10:30 hod)

OD REZ C2 2406 1030  (=tato SMS znamená, že žádáte o vydání dvou dokladů k vozidlu, dne 24.6., v 10:30 hod)

(tučně - povinné parametry, netučně - nepovinné parametry)

Znaky AGEND

OD – odbor dopravních a správních činností – registr silničních vozidel

Znaky PŘÍKAZŮ

REZ - rezervace termínu návštěvy
ANO (NE) - potvrzení, nebo odmítnutí navrženého termínu návštěvy
STO - storno – zrušení naplánovaného termínu návštěvy

Znaky ÚKONŮ pro příkaz REZ

A - žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele (převod)
B - žádost o zápis vozidla do registru (přihláška)
C - žádost ovydání nového dokladu k vozidlu (duplikát TP nebo ORV)
D - žádost o vyřazení/zánik vozidla
E - Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení registrační značky (výměna RZ)
F - žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz
G – žádost o zápis změn údajů (ostatní změny-barva, tažné zařízení apod.)
H – žádost o poskytnutí údajů z registru
J – žádost o vydání tabulky s registrační značkou ( třetí značka na nosné zařízení, poškozená RZ)         

Budete-li chtít rezervovat např. termín pro registraci jednoho vozidla, do zprávy napište odpovídající znak 1x (tj. tvar SMS pak bude OD REZ B, pro dvě vozidla napište odpovídající znak a číslo udávající počet úkonů (tj. OD REZ B2) atd. Při kombinaci úkonů např. registrace jednoho vozidla a vyřazení dvou vozidel napiště odpovídající znaky podobně, ale navíc s mezerou (tj. tvar SMS pak bude OD REZ B D2).                                                                                            

Nepovinné parametry v SMS

2406 - datum, na kdy rezervaci požaduji, zde je to 24. červen
1030 - čas požadované rezervace, zde 10:30 hod (systém však v případě jeho obsazení jiným uživatelem nabídne jiný nejbližší termín)

Příklady SMS

1) Chci se objednat na registraci vozidla, pak napíši: OD REZ B 0806 0830

což znamená: žádost o rezervaci, B - žádost o zápis vozidla do registru, požadovaný den 8.červen , čas v 08.30 , nebo odešlu jen OD REZ B což znamená úplně totéž, ale: čas ani den nestanovuji, a „Systém“ automaticky nabídne nejbližší volný termín, třeba ještě tentýž den, kdy je zpráva odeslána.

Do 2 minut obdržíte v SMS návrh přesného času a dne (v případě obsazeného termínu nejbližší možný) podle počtu lidí, kteří se již objednali před Vámi v tomto vzorovém textu:

Navrh terminu: 08.06.2015 09:00. Souhlasite? 

2) Vyhovuje-li Vám nabídka, odešlete na stejné číslo či formou odpovědi druhou SMS ve tvaru: ANO (příp. NE = nevyhovuje).

Na odpověď máte 15 minut a po tuto dobu je Vám termín i čas rezervován. Pokud odpovíte kladně ANO , „Systém“ Vám potvrdí rezervaci tímto vzorovým textem:

OD, vyvolavaci cislo 50, cislo rezervace: 39596412, Misto: MMCH Zbor., prep. 310A, Termin: 08.06.2015 - 09:00, zadost o zapis vozidla (pozn. tuto zprávu si uložte resp. nemažte ji, neboť se budete u přepážky prokazovat v ní uvedeným číslem rezervace)

3) Chci stornovat již objednaný termín: pošlete SMS ve tvaru OD STO a číslo Vaší rezervace tj. např. OD STO 39296412 na číslo +420 736 350 734. Storno rezervace lze provést i přes webové stránky.

Obecná doporučení

  • Nejzazší datum pro objednání je : aktuálnímu datum + 14 dní (např. 25.1. + 14 = 8.2.).
  • Registrovaní uživatelé Portálu občana mohou rezervace provádět i e-mailem, který byl zadán při registraci na Portál.
  • Při návštěvě městského úřadu ve sjednaný den sledujte číselný displej nade dveřmi. Gong signalizuje změny čísla (zde bylo pro příklad užito „volané číslo 14“).
  • S potvrzeným termínem dostáváte i údaj o maximální výši správního poplatku za Váš úkon. Svoji návštěvu urychlíte zaplacením na místě platební kartou (jakákoliv užívaná v ČR).
  • Na náš úřad se můžete objednat rovněž osobně, na INFORMAČNÍM SERVISU v přízemí budovy ul.Zborovská.
  • Uživatele e-služeb upozorňujeme, že na jejich bezproblémové fungování mají vliv předchozí výpadky elektřiny!

Přejeme Vám mnoho spokojenosti s elektronickými službami Magistrátu města Chomutov !