Ocenění dárců krve Zlatým křížem Českého červeného kříže III. stupně (7. 6. 2011)