Odbor ekonomiky

AKTUALITA!!! Dotazy k opětovně zavednému poplatku za komunální odpady směřujte na telefonní čísla 474 637 253 a 257. Informace k poplatku za odpady naleznete ZDE.


Ing. Jan Mareš
vedoucí odboru ekonomiky
E-mail: j.mares@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 250
Fax: 474 637 254
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
Datová schránka: 497beyz
Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-0000626441, kód banky: 0100. Variabilní symbol jednotlivých plateb Vám na požádání sdělí jejich správce.

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00 (pozn. hlavní pokladna je každý den v době 12:00 až 12:30 uzavřena. Po dobu uzavření pokladny lze platby provádět v příručních pokladnách jednotlivých odborů - obsluha z jedné ruky)
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00
Pátek: není úřední den

Adresa

Odbor ekonomiky
Zborovská 4602
43028 Chomutov

Odbor sídlí ve druhém patře budovy magistrátu ve Zborovské ulici

Odbor ekonomiky zabezpečuje hospodaření města Chomutova a na jeho rozpočet napojených příspěvkových a obchodních organizací, dále zabezpečuje financování všech aktivit magistrátu.

Na úseku státní správy zabezpečuje úřad správce daně evidenci poplatkových povinností, jejich vyměření, sledování, kontrolu, vyběr, a vymáhání městem zavedených místních poplatků. Současně v rámci dělené správy odbor vymáhá všechny magistrátem či orgány města uložené sankční platby a pokuty.

Odbor je cenovým orgánem města a orgánem státního loterijního dozoru. Odbor spravuje a administruje Dotační a grantovou politiku města Chomutova.

Odkazy:

Hospodaření města

Dotační a grantová politika města

Kontakty

Ing. Jan Mareš vedoucí odboru ekonomiky 474 637 250 j.mares@chomutov-mesto.cz

Úsek místních příjmů a grantové politiky

Vendula Hromadíková, DiS. referent (vymáhání pokut za přestupky v dopravě) 474 637 206 v.hromadikova@chomutov-mestov.cz
Dana Jezberová referent (správce sankčních plateb - pokuty uložené přestupkovou komisí na úseku civilních obecních přestupků) 474 637 215 d.jezberova@chomutov-mesto.cz
Iva Palubová, Dis. referent (správce sankčních plateb - pokuty uložené MěPo) 474 637 261 i.palubova@chomutov-mesto.cz
Hana Pejšová referent (správce poplatku za komunální odpady - útvar vymáhání) 474 637 253 h.pejsova@chomutov-mesto.cz
Mgr. Romana Richterová referent (problematika loterií, užívání veřejného prostranství, pobytové poplatky, tomboly, cenová regulace, pokuty živnostenský úřad, životní prostředí a stavební úřad) 474 637 251 r.richterova@chomutov-mesto.cz
Alena Sojková referent (správce poplatku za komunální odpady - útvar vymáhání) 474 637 257 a.sojkova@chomutov-mesto.cz
Bc. Iva Szabóvá zástupce vedoucího pro úsek místních příjmů a grantové politiky (správce poplatku ze psů) 474 637 199 i.szabova@chomutov-mesto.cz
Šárka Švehlová referent (správce dotační a grantové politiky) 474 637 150 s.svehlova@chomutov-mesto.cz

Úsek rozpočtu a všeobecné účtárny

Simona Hyksová registr smluv 474 637 181 s.hyksova@chomutov-mesto.cz
Jiřina Kardová účetní, metodik DPH 474 637 244 j.kardova@chomutov-mesto.cz
Ing. Romana Matějková zástupce vedoucího odboru, rozpočtář, tajemnice Finančního výboru 474 637 256 r.matejkova@chomutov-mesto.cz
Zina Rusňáková Stehlíková zástupce vedoucího pro úsek rozpočtu a všeobecné účtárny, hlavní účetní 474 637 239 z.stehlikova@chomutov-mesto.cz