Odbor školství - Dokumenty

ZÁPISY DĚTÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 - na všech školách zřizovaných statutárním městem Chomutovem se budou konat ve středu 3. dubna 2019 a ve čtvrtek 4. dubna 2019, vždy od 14:00 do 17:00 hodin.

ZÁPISY DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL zřizovaných statutárním městem Chomutovem se budou konat ve dnech 6. až 10. května 2019 od 8:00 do 14:00 hodin (s účinností od 1. 1. 2017 je dle § 34 odst. 1 školského zákona od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, předškolní vzdělávání povinné).

NOVINKY VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 - klikněte ZDE 

ZAHÁJEN NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
celkový počet žáků v chomutovských základních školách -  4.914
ve třídách I. ročníku - 538
v přípravných třídách - 33
v přípravném stupni ZŠ speciální - 0

Zajímají Vás platné právní předpisy MŠMT? Klikněte ZDE.

Při základních školách se zřizuje školská rada, viz § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ŠKOLSKÁ RADA je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Aktuální seznam členů školských rad chomutovských základních škol naleznete v níže uvedeném dokumentu.

Prázdninový provoz 2019 - Mateřská škola Chomutov, příspěvková organizace (DOC 154 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Zaměření a tvorba podpory sportu statutárního města Chomutova (DOCX 43,3 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Organizace školního roku 2018/2019 - Mateřská škola Chomutov (DOC 95 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Organizace školního roku 2018/2019 (PDF 291 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Organizace školního roku 2019/2020 (PDF 213 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Termíny jarních prázdnin od školního roku 2014/2015 do školního roku 2021/2022 - okres Chomutov (XLSX 12,2 kB), 6.10.2014, Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Volební řád školské rady (PDF 838 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Zástupci zřizovatele ve školských radách (XLS 33 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová
Činnost Odboru školství Magistrátu města Chomutova (DOC 42 kB), Vložil(a): Ing. Vladimíra Bocianová