Oddělení terénní sociální práce (OTSP)

Úřední hodiny

Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 15:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 15:00

Kontakty

Mgr. Bc. Monika Stránská vedoucí oddělení (terénní sociální pracovník; vydávání a evidence receptů na opiáty; zvláštní označení vozidla pro lékaře), kancelář č. 206 474 637 164 m.stranska@chomutov-mesto.cz
Bc. Milan Adam terénní sociální pracovník, kancelář č. 214a 474 637 170 m.adam@chomutov-mesto.cz
Alena Antalová terénní pracovník, kancelář č. 321a 474 637 280 a.antalova@chomutov-mesto.cz
Zlata Barešová, DiS. sociální pracovník sociálního bydlení, kancelář č. 320 474 637 224 z.baresova@chomutov-mesto.cz
Stanislava Bendová, DiS. sociální pracovník sociálního bydlení, kancelář č. 320 474 637 224 s.bendova@chomutov-mesto.cz
Bc. Andrea Bělunková, DiS. terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník pro osoby omezené ve svéprávnosti, kancelář č. 205 474 637 234 a.belunkova@chomutov-mesto.cz
Veronika Brabcová Bravencová, DiS. terénní sociální pracovník, zastupování osob při uzavírání smluv o poskytnutí pobytových služeb v zařízeních sociálních služeb, kancelář č. 208 474 637 254 v.brabcova@chomutov-mesto.cz
Barbora Cabalová terénní pracovník, kancelář č. 321a 474 637 216 b.cabalova@chomutov-mesto.cz
Marcela Čermáková (OSV), DiS. terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník pro osoby omezené ve svéprávnosti, kancelář č. 210 474 637 148 ma.cermakova@chomutov-mesto.cz
Petra Fialová, DiS. garant lokální Koncepce sociálního bydlení, kancelář č. 203 474 637 155 p.fialova@chomutov-mesto.cz
Karla Hájková, DiS. sociální pracovník sociálního bydlení, kancelář č. 320 474 637 263 k.hajkova@chomutov-mesto.cz
Petra Jelínková, DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 207 474 637 157 p.jelinkova@chomutov-mesto.cz
Marie Královcová, DiS. terénní sociální pracovník, veřejný opatrovník pro osoby omezené ve svéprávnosti, kancelář č. 207a 474 637 184 m.kralovcova@chomutov-mesto.cz
Petra Kučárová terénní pracovník, kancelář č. 223 474 637 174 p.kucarova@chomutov-mesto.cz
Bc. Jana Merglová, DiS. sociální pracovník (oblast podpory ohrožených rodin) 474 637 185 j.merglova@chomutov-mesto.cz
Vladimíra Molnárová terénní sociální pracovník, kancelář č. 204a 474 637 177 v.molnarova@chomutov-mesto.cz
Bc. Veronika Nestlerová terénní sociální pracovník; ustanovení zvláštního příjemce důchodu, vymáhání pohledávek, sociální pohřby, kancelář č. 223 474 637 180 v.nestlerova@chomutov-mesto.cz
Bc. Renata Neumanová sociální pracovník - podpora ohrožených rodin, kancelář č. 203 474 637 264 r.neumanova@chomutov-mesto.cz
Jaroslava Šnáblová, DiS. terénní sociální pracovník; kurátor pro dospělé; evidence žadatelů a umisťování do bezbariérových bytů, bytů na půl cesty, domu s pečovatelskou službou, kancelář č. 204 474 637 168 j.snablova@chomutov-mesto.cz
Mária Šťastná projektový a finanční manažer, kancelář č. 203 474 637 183 m.stastna@chomutov-mesto.cz
Pavla Zárubová, DiS. terénní sociální pracovník, kancelář č. 208, tajemnice Sociální komise 474 637 156 p.zarubova@chomutov-mesto.cz
Ing. Eva Winklerová sociální pracovník - protidluhový koordinátor, kancelář č. 322 474 637 198 e.winklerova@chomutov-mesto.cz