PaedDr. Jan Micka

člen zastupitelstva města, předseda Komise pro kulturu, kreativní a komunitní rozvoj, člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, člen Výboru pro národnostní menšiny
NOVÝ SEVER

Kontakty