Podklady pro rozpočet

V níže uvedení složce jsou členům Finančního výboru ZM zpřístupněny podklady pro rozpočet města pro rok 2018.

  1. Podklady z odvětvových odborů MMCH (vč. MP a organizačních složek)
  2. Podklady od přípěvkových organizací zřízených městem
  3. Podklady od PO v oblasti školství
  4. Podklady od obchodních společnosté založených městem