Podnikání v zemědělství

Žádost se podává u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Husovo náměstí 104, Chomutov, Odbor živnostenský úřad – přízemí (vpravo)
Telefon: 474 637 986, 979

Virtuální prohlídka

Budova Husovo náměstí
Živnostenský úřad - chodba

Co s sebou potřebuji?

Fyzická osoba

  • platný průkaz totožnosti.

Právnická osoba

  • platný průkaz totožnosti osoby jednající jménem právnické osoby,
  • doklad o založení, pokud zápis do obchodního nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden.

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatky:

  • 1 000 Kč za zápis do evidence,
  • 500 Kč za změnu zápisu v evidenci,
  • 100 Kč za změnu zápisu identifikačních údajů v evidenci.