Poplatek za komunální odpady

 • registrace k poplatku do 15 dní od přistěhování, narození,
 • odhlášení z poplatku do 15 dní ode dne, kdy došlo ke změně rozhodné pro stanovení poplatku – odstěhování poplatníka (zajišťuje obec, do které se stěhujete), oznámení úmrtí poplatníka (zajišťuje rodina),
 • nárokování úlevy či osvobození – do 15 dní ode dne vzniku nároku.

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor ekonomiky, 2. patro
Telefon: 474 637 237, 253, 257

Virtuální prohlídka

Magistrát 2. patro – levá chodba

Co s sebou potřebuji?

K přihlášení:

 • občanský průkaz
 • registrační list k poplatku (dostupný i na místě)
 • volitelně: doklad o přidělení SIPO.

K odhlášení:

 • občanský průkaz (osoby, která změnu ohlašuje).

Úlevy a osvobození:

 • občanský průkaz
 • doklad prokazující nárok na poskytnutí úlevy (např. průkaz ZTP/P, rozhodnutí soudu o umístění v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, potvrzení o studiu).

Kolik za to zaplatím?

Roční místní poplatek:

 • od roku 2013 je zákonem stanovená max. sazba 1 000 Kč za osobu a rok,
 • výši poplatku stanovuje zastupitelstvo města na každý kalendářní rok podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství,
 • sazba pro aktuální rok je zveřejněna v dokumentech odboru ekonomiky.