Postup pro úhradu řádných plateb a pohledávek

Možné způsoby zaplacení všech druhů úhrad

Postup pro úhradu řádných plateb a pohledávek

 

Veškeré platby městu lze uhradit těmito způsoby:

  • bezhotovostně - převodem z bankovního účtu
  • bezhotovostně - pomocí platebních terminálů umístěných na pracovištích magistrátu
  • hotovostně - na hlavní pokladně magistrátu nebo v příručních pokladnách jednotlivých odborů
  • bezhotovostně - prostřednictví poštovní poukázky typu A - náhled vyplnění

 

  • poplatek za komunální odpady lze mimo výše uvedených možností hradit rovněž prostřednictvím SIPO

 

Pro bezhotovostní platby převodem z bankovního účtu uvádíme číslo příjmového účtu města:

19-0000626441/0100 - Komerční banka a. s., pobočka Chomutov

Každou platbu je nutné identifikovat variabilním symbolem!!!

Pozn. U opakujících se plateb (např. komunální odpad, poplatek ze psů, pronájmy) se variabilní symbol nemění, u jednorázových plateb (správní poplatky, prodeje, pokuty, aj.) je třeba se na správný variabilní symbol informovat na příslušném odboru magistrátu.

 

V případě zájmu o platbu poplatku za komunální odpady prostřednictvím SIPO, je nutné nahlásit správci poplatku spojovací číslo plátce. Výhody platby přes SIPO maleznete zde.