Povolení zvláštního užívání (zábor)

Silniční správní úřad – povolení zvláštního užívání místní komunikace (např. lešení, kontejner, plošina, jeřáb, prodejní stánek, reklama apod.)

Kde vyřídím?

Adresa: Magistrát města Chomutova, Zborovská 4602, Chomutov, odbor dopravních a správních činností, silniční správní úřad, 3. patro
Telefon: 474 637 265

Virtuální prohlídka

Odbor dopravy, přestupky, registr vozidel, registr řidičů - chodba u schodiště

Co s sebou potřebuji?

  • vyplněnou žádost s povinnými přílohami
  • 1x půdorysný plánek, tj. okótovaný půdorys s nákresem, co chci povolit (rozměr např. lešení), a vyznačeným průchozím nebo průjezdním profilem, popřípadě tonáž, např. kontejneru nebo plošiny,
  • doklad o zaplacení správního poplatku.
  • Pro zrychlení vyřízení žádosti: vyjádření dotčeného orgánu PČR DI a vlastníka komunikace (telefony a osoby jsou uvedeny na žádosti).

Kolik za to zaplatím?

Správní poplatek:

  • 1 až 10 dnů 100 Kč,
  • 11 dnů až 1/2 roku 500 Kč,
  • 1/2 roku až 1 rok 1 000 Kč.