Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (16. 6. 2010)

Více informací o oceněných najdete zde.