Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (17. 06. 2021)