Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (18.06.2020)