Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (19.06.2019)

Více informací o oceněných najdete zde.