Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic (22. 6. 2015)

Více informací o oceněných najdete zde.