Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic Janu Kadlecovi (16. 6. 2014)