Předání Ceny Jiřího Popela z Lobkovic v rámci Letní filharmonie (29. 6. 2016)