Přehled místních poplatků

Místní poplatky vybírané městem Chomutov

Přehled místních poplatků
Poplatek Poplatník Sazba poplatku Splatnost
Poplatek ze psů rodinné domy (zahrádka) držitel psa 500 Kč za psa / rok jednorázově k 31.3.
bytové domy (nad 2 byty) 1 500 Kč za psa / rok kalendářního roku,
důchodci 200 Kč za psa / rok (po 31.3. do 15 dní od
podnikatelské subjekty 1 500 Kč za psa / rok nabytí psa)
za druhého a dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50 %
Lázeňský nebo rekreační poplatek turista 15 Kč za lůžko / den čtvrtletně
Ubytovací poplatek hotely, penziony, privát ubytování, zaměstnanecké ubytovny ubytovatel 6 Kč za lůžko / den čtvrtletně
Poplatek za užívání veřejného prostranství uživatel VP max. 10 Kč / m2 / den, (zákon a OZV stanoví, u kterých druhů záborů se poplatek zvyšuje až na desetinásobek). před zahájením užívání
Poplatek za komunální odpady občan  500 Kč / osoba /rok

pololetně:

1. pololetí do 30.4.

2. pololetí do 31.10.

(po 16.10. do 15 dní od vzniku poplatkové povinnosti)

Odkazy