Přehled místních poplatků

Místní poplatky vybírané městem Chomutov

Přehled místních poplatků

Poplatek Poplatník Sazba poplatku Splatnost
Poplatek ze psů rodinné domy (zahrádka) držitel psa 500 Kč za psa / rok jednorázově k 31.3.
bytové domy (nad 2 byty) 1 500 Kč za psa / rok kalendářního roku,
poplatníci starší 65 let 200 Kč za psa / rok (po 31.3. do 15 dní od
podnikatelské subjekty 1 500 Kč za psa / rok nabytí psa)
za druhého a dalšího psa je poplatek navýšen dle vyhlášky města 
 Poplatek z pobytu ubytovaný (plátce ubytovatel)    21 Kč za lůžko / den  měsíčně
Poplatek za užívání veřejného prostranství uživatel VP max. 10 Kč / m2 / den, (zákon a OZV stanoví, u kterých druhů záborů se poplatek zvyšuje až na desetinásobek). před zahájením užívání
Poplatek za komunální odpady občan  600 Kč / osoba /rok

pololetně:

1. pololetí do 30.4.

2. pololetí do 31.10. (po 16.10. do 15 dní od vzniku poplatkové povinnosti)

Odkazy