Přehled poskytnutých informací 2016

1_SETKÁNÍ NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN

ŽÁDOST (PDF 231 kB), 14.1.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 227 kB), 14.1.2016, Vložil(a): fiala

2_VÝLEPOVÉ PLOCHY

ŽÁDOST (PDF 279 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 209 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
SMLOUVA (PDF 2,6 MB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 1 (PDF 554 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 2 (PDF 74,8 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 3 (PDF 65,2 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 4 (PDF 45,1 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 5 (PDF 25,2 kB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 6 (PDF 1 MB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala
DODATEK 7 (PDF 1,1 MB), 12.2.2016, Vložil(a): fiala

3_INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA_I

ŽÁDOST (PDF 431 kB), 24.2.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 167 kB), 24.2.2016, Vložil(a): fiala
PŘÍLOHA_PŘEHLED AKCÍ (PDF 742 kB), 24.2.2016, Vložil(a): fiala

4_SPISOVÁ DOKUMENTACE_ZASLÁNÍ

ŽÁDOST (PDF 40,5 kB), 29.2.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 146 kB), 29.2.2016, Vložil(a): fiala

5_INVESTIČNÍ AKCE MĚSTA_II

ŽÁDOST (PDF 969 kB), 1.3.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 156 kB), 1.3.2016, Vložil(a): fiala
PŘÍLOHA_PŘEHLED AKCÍ (PDF 742 kB), 1.3.2016, Vložil(a): fiala

6_INFORMACE O PODNIKAJÍCÍ FYZICÉ OSOBĚ

ŽÁDOST (PDF 216 kB), 7.3.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 338 kB), 7.3.2016, Vložil(a): fiala

7_ZASLÁNÍ SPISOVÉ DOKUMENTACE

ŽÁDOST (PDF 34,7 kB), 7.3.2016, Vložil(a): fiala
ODPOVĚĎ (PDF 524 kB), 7.3.2016, Vložil(a): fiala

8_KAMENCOVÉ JEZERO - NÁKLADY

ŽÁDOST (PDF 315 kB), 21.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 4,7 MB), 21.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

9_FAKTURY 2010-2015

9_ŽÁDOST (PDF 196 kB), 22.3.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
9_ODPOVĚĎ  (PDF 343 kB), 22.3.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

10_POZEMKY ul. ČERNOVICKÁ

ŽÁDOST (PDF 187 kB), 29.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,6 MB), 29.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

11_NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY VE MĚSTĚ

ŽÁDOST (PDF 1,2 MB), 29.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 2,4 MB), 29.3.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

12_POUŽITÉ PROSTŘEDKY NA VÝSADBU

ŽÁDOST (PDF 195 kB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 4,2 MB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

13_UCHOVÁVÁNÍ DATOVÝCH ZPRÁV

ŽÁDOST (PDF 412 kB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 69,2 kB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

14_PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ EVID. ORGÁNU

ŽÁDOST (PDF 373 kB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 318 kB), 4.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

15_ZMĚNA ORG. ŘÁDU MMCH

ŽÁDOST (PDF 1 MB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 2,2 MB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

16_DATOVÉ SCHRÁNKY ARCHIV

ŽÁDOST (PDF 1,5 MB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 104 kB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

17_HLASOVÁNÍ O SMLOUVĚ NA KJ

ŽÁDOST (PDF 701 kB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,1 MB), 28.4.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

18_ŘÍZENÍ PŘESTUPKU

ŽÁDOST  (PDF 1,1 MB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ZRUŠENÍ ŽÁDOSTI  (PDF 681 kB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

19_LOVECKÉ LÍSTKY

ŽÁDOST  (PDF 630 kB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ODPOVĚĎ (PDF 1,8 MB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

20_SOFTWARE SPISOVÉ SLUŽBY

ŽÁDOST (PDF 504 kB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ODPOVĚĎ  (PDF 985 kB), 3.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

21_TRVALÝ POBYT OSOB V DOMĚ

ŽÁDOST (PDF 190 kB), 11.5.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ZRUŠENÍ ŽÁDOSTI (PDF 492 kB), 11.5.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

22_SMLOUVA MEZI SMCH A DPCHJ

ŽÁDOST (PDF 762 kB), 11.5.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,3 MB), 11.5.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

23_IPRM ZADNÍ VINOHRADY

ŽÁDOST (PDF 2,3 MB), 27.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ODPOVĚĎ (PDF 263 kB), 27.5.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

24_ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

ŽÁDOST (PDF 1,7 MB), 22.6.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,7 MB), 22.6.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

25_UZAVŘENÉ SMLOUVY S REKLAMNÍ FIRMOU

ŽÁDOST (PDF 143 kB), 22.6.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 182 kB), 22.6.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

26_PROVOZ LOTERIÍ VE MĚSTĚ

ŽÁDOST (PDF 1,7 MB), 4.8.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 356 kB), 4.8.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

27_PROVOZ MHD

ŽÁDOST (PDF 3,8 MB), 8.8.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,4 MB), 8.8.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

28_SPRÁVNÍ ŽALOBY

ŽÁDOST (PDF 265 kB), 2.9.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 739 kB), 2.9.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

29_PRONÁJEM KAMENCOVÉHO JEZERA

ŽÁDOST  (PDF 7 MB), 9.9.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ODPOVĚĎ  (PDF 2,4 MB), 9.9.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

30_PŘESTUPKOVÝ SPIS

ŽÁDOST (PDF 2,6 MB), 19.9.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela
ODPOVĚĎ (PDF 832 kB), 19.9.2016, Vložil(a): Čermáková Marcela

31_POZEMEK VE VLASTNICTVÍ MĚSTA

ŽÁDOST (PDF 1,1 MB), 3.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,4 MB), 3.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

32_SPIS DOPRAVNÍHO PŘESTUPKU

ŽÁDOST (PDF 2,7 MB), 4.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 835 kB), 4.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

33_SOLÁRNÍ ELEKTRÁRNY

ŽÁDOST (PDF 495 kB), 19.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,3 MB), 19.10.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

34_PROTOKOL O ÚSTNÍM JEDNÁNÍ

ŽÁDOST (PDF 1,6 MB), 3.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODVOLÁNÍ ŽÁDOSTI (PDF 1,3 MB), 3.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

35_BANKOVNÍ ÚČTY

ŽÁDOST (PDF 1,4 MB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,8 MB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

36_PŘESTUPKOVÉ ŘÍZENÍ

ŽÁDOST (PDF 1,2 MB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 2,5 MB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

37_POJISTNÁ UDÁLOST

ŽÁDOST (PDF 641 kB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 2,1 MB), 22.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

38_PRODEJ POZEMKU

ŽÁDOST (PDF 1,8 MB), 23.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,6 MB), 23.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

39_SPRÁVNÍ DELIKT

ŽÁDOST (PDF 1,3 MB), 23.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,1 MB), 23.11.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

40_ODPADY

ŽÁDOST (PDF 1,4 MB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1 MB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

41_ZÁPIS O PŘESTUPKY

ŽÁDOST (PDF 873 kB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,5 MB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

42_PRACOVNÍ NÁPLŇ

ŽÁDOST (PDF 513 kB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 709 kB), 14.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka

43_KOPIE PŘESTUPKOVÉHO SPISU

ŽÁDOST (PDF 982 kB), 28.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka
ODPOVĚĎ (PDF 1,6 MB), 28.12.2016, Vložil(a): Štorkánová Jitka