Přehled sazeb místního poplatku za komunální odpady v jednotlivých letech

Přehled sazeb poplatku za odpady

Místní poplatek za komunální odpady

Poplatek za komunální odpady

roksazba poplatku za 1 osobu
a kalendářní rok
2021 600 Kč
2020 500 Kč 
2019 500 Kč
2018 poplatek zrušen, náklady plně hradilo město
2017 250 Kč
2016 250 Kč
2015 250 Kč
2014 456 Kč
2013 456 Kč
2012 500 Kč
2011 480 Kč
2010 428 Kč
2009 440 Kč
2008 426 Kč
2007 412 Kč
2006 424 Kč
2005 422 Kč
2004 404 Kč
2003 420 Kč
2002 400 Kč