Přehled sazeb poplatků ze psů

Přehledné uvedení všech druhů sazeb poplatku ze psů

 

Poplatky ze psů ve městě Chomutov

 

pes1

Pes chovaný u rodinného domu nebo na zahrádce

1. pes ………….500 Kč

2. a další pes … 1.250 Kč *)

Pes chovaný v bytovém domě se dvěma a více byty

pes2

1. pes…………  1.500 Kč

2. a další pes … 2.250 Kč

pes3

Pes chovaný u jiného objektu

(hlídací pes u organizace nebo soukromého podnikatele)

1. pes…………  1.500 Kč

2. a další pes … 2.250 Kč

Pes, jehož držitel

je starší 65 let

 

pes4

1. pes ………… 200 Kč

2. a další pes … 300 Kč

pes5

Pes, jehož držitel je osoba nevidomá, bezmocná nebo držitel průkazu ZTP-P nebo ZTP. Provozovatelé útulku.

Zákonné osvobození

bezplatně

Psi patřící městu Chomutov a jeho rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, psi sloužící Policii ČR, Armádě ČR nebo Vězeňské službě, psi se speciálním záchranářským výcvikem (osvědčení)

pes6

Osvobození obecně závaznou vyhláškou

bezplatně

pes7

Psi převzatí z útulku provozovaného městem Chomutov

Osvobození obecně závaznou vyhláškou

§   trvale

bezplatně

 

Splatnost poplatku 1x za rok, termín splatnosti 31. 3. příslušného roku !!!

*) Pozn.Změna vyhlášky od 1.1.2020.

1. pes = základní sazba poplatku 1.500 Kč minus sleva z poplatku za psa chovaného u RD ve výši 1000 Kč = výsledná sazba 500 Kč

2. a každý další pes = základní sazba 1.500 Kč zvýsená o 50% (o 750 Kč) = 2.250 Kč minus sleva z poplatku za psa chvaného u RD ve výši 1000 Kč = výsledná sazba 1.250 Kč

 
sazby-psi.docx (DOCX 74,6 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš